home

โครงการ ซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าในห้อง โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ตราด

โพสแรก  https://www.facebook.com/groups/thaiadmin/permalink/3263873910315944

ข้อมูลโรงเรียนเนินทราย


โครงการ ซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าในห้อง โรงเรียนขาดแคลนที่จังหวัดตราด เพื่อนๆ สนใจกันไหม
โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ตราด
Thaiadmin Charity 2020  วันที่ 23-25 ตุลาคม 2020
รายละเอียดคร่าว
1. ปรับปรุงคอมพิวเตอร์เก่า ที่ยังใช้งานได้ดี
2. จัดหา คอมพิวเตอร์บริจาคที่ยังใช้งานได้ดีจำนวนนึงมอบให้โรงเรียน
3. สอนคุณครูเรื่องการดูแล ซ่อมเครื่อง Software การ Ghost Image
4. ปรับปรุง สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และ เดิน LAN ไปห้องเรียนครบทุกห้อง
5. เดินไฟ ติดพัดลมผนังเพิ่ม
6. ปรับปรุง WIFI
7. ทาสี ห้องด้วย

 

 

 

โพสที่ 2 แบ่งงาน

โพสที่ 2 https://www.facebook.com/groups/thaiadmin/permalink/3266179816752020

แบ่งงาน Thaiadmin Charity 2020
โรงเรียน เนินทรายวิทยาคม จ.ตราด 23-25 ตุลาคม 2020
เรื่องแบ่งกลุ่มงาน
1. ซ่อมไฟ - เดินแลน กลุ่มนี้งานเยอะหน่อยนอกจากปรับปรุงห้องคอมแล้ว เราจะเดินแลน ไปตามห้องเรียนให้ด้วยห้องล่ะ 1 จุด ติดตั้งพัดลมติดผนัง
ชุดนี้งานหนัก ขอหลายๆชุด ช่วยกันทำ ไปรวมตัวหน้างานช่วยกันได้ ต้องเอาเครื่องมาด้วยครับ สว่าน บันได
ท่อขาวไปเอาหน้างานครับ ประสานไว้แล้ว
หัวแลน Outlet เตรียมไว้ให้ รวมถึงสายแลนจะเตรียมไว้ ถ้ามีติดมาด้วยก็ดีครับ
2.ซ่อมคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง และ ติดตั้งคอมที่ได้รับบริจาค รวมถึงการสอนการแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้ครูผู้ดูแล
อันนี้เราน่าจะทำกันได้หมด
3. ทาสี ใครถนัดบ้างครับ เรื่องทาสี
เราจะทาสีห้องคอมแหละครับ งานชั้นเดียว งานสูงไม่ทำครับ มันเสี่ยง
ขอ อาสา แม่งานเรื่องทาสีครับ
คนที่จะไป รบกวนลงชื่อ งานที่ถนัดไว้หน่อยครับ
ขอบคุณครับ

 

สนับสนุน โอนเงิน เข้าบัญชี โรงเรียน

ท่านใดต้องการสนับสนุนเป็นเงิน สามารถโอนไปบัญชี ของโรงเรียน เนินทรายวิทยาคม

ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม

ธนาคาร กรุงไทย

เลขที่บัญชี 206-0-68003-4

ต้องการ อนุโมทนาบัตร Email แจ้งทางโรงเรียน พร้อมส่งหลักฐานที่

[email protected]

ติดต่อสอบถามทางโรงเรียน  039510872 ,  0927990915

 

 

Webboard เก่า